Lexicon developing type 1 diabetes treatment with Sanofi