Tiny Biotech Developing Drugs Akin To Biogen's Rituxan Seen As Potential Buyout Bet